Üzletek

A kereskedőkről és üzletekről

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről előírása alapján:

6. § (1) A kereskedő a - 2005. évi CLXIV. törvény-a kereskedelemről, 3. § (1) bekezdése szerinti - bejelentésének az 1. melléklet A) pontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A bejelentésről a jegyző a 2. melléklet A) pontjában meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet.

A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról előírása alapján:

4/B. § (1)A helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándékot a fenntartónak a piac helye szerint illetékes települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnél kell bejelentenie.
(2) A fenntartónak a helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló bejelentése - a Szolgtv.-ben meghatározottakon túl - tartalmazza:
a) a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
b) a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, vagy bírósági nyilvántartásba vételi számát,
c) az üzemeltető nevét, címét, székhelyét,
d) elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
e) a helyi termelői piac címét, helyrajzi számát,
f) a területhasználatának jogcímét,
g) a piac nyitva tartási idejét.
(3) A jegyző a helyi termelői piacot nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános.

A jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján - amennyiben azzal az önkormányzat rendelkezik - közzéteszi.

Helyi termelői piac - nyilvántartás

Megszakítás