Ujváry Ferenc Alapítvány

Ujváry Ferenc Alapítvány Ujváry Gábor 2005. októberében alapította az Ujváry Ferenc Helytörténet, Kulturális és Idegenforgalmi Alapítványt. Az alapítvány célja: Boldog község egyedülállóan gazdag néprajzi, művészeti, kulturális értékeinek megőrzése, gondozása, népszerűsítése.

A kuratórium tagjai: Vitayné Kepes Gabriella, Bátori Györgyné, Szelei Éva, Medveczkiné Zólyomi Szilvia és Kepesné Tóth Katalin. Az alapításkor az alapítvány vagyona 100000 Ft volt, s mint azt a közzétett beszámolókban olvashatták, a kuratórium igyekezett a jó gazda módjára a vagyont növelni, a kitűzött célokat megvalósítani. Az elmúl 5 év legjelentősebb eredményei: Névadónk Ujváry Ferenc kántortanító és Bruckner Jenő főjegyző hagyatékából helyismereti kiállítást rendeztünk.

A helyi kulturális tevékenység segítéséhez saját bevételeinkből, pályázati és egyéb támogatásból technikai eszközöket, bútorokat, számítógépet, számítógépes programot vásároltunk. A kiscsoportok működését fellépő ruhák, hangszerek vásárlásával támogattuk, számukra kirándulásokat szerveztünk. A néptáncosok művészei vezetőjének tiszteletdíját részben átvállaltuk. Ismeretterjesztő előadásokat, kulturális rendezvényeket szerveztünk. A fiatalok részvételévek Erdélyi kirándulást szerveztünk testvértelepülésünkre, Csíkszent-domokosra. Az idősebbekkel Kassára, Krasznahorkára és a Dunakanyarba látogattunk el. A művelődési ház berkeiben működő Baba-mama klub számára játékokat vásároltunk, kirándulásokat, előadásokat szerveztünk. Segítettünk a Csicsergő Óvodának az új udvari játszótér megvalósításában.

Néphagyományaink őrzése és népszerűsítése az egyik legfontosabb területünk: A teljesség igénye nélkül sorolom fel legfontosabb eredményeinket: A tájházunk előtt álló információs táblát lecseréltük egy csodálatos műalkotásra. Hagyományőrző bemutatót tartottunk a tájházban, idősek és fiatalabbak részvételével hagyományőrző műhelymunkákat szerveztünk. A népviseletünket, népdalainkat népszerűsítő fellépéseik utazási költségeit részben átvállaltuk, a szerepléshez erőnkhöz mérten népviseleti ruhadarabokat vásároltunk. Az 1997-ben kiadott Asszonykórus kazettát ismét megjelentettük CD-n. Népviseletünket, rendezvényinket népszerűsítő képeslapokat készíttettünk.

A csodálatos tájházunkat bemutató Örökség kiadvány szerkesztését vállaltuk,nyomdai munkáit anyagilag támogattuk, csakúgy, mint a Berecz Antal Alapítvány verseskötetét. Tartjuk a kapcsolatot a hasonló civil szervezetekkel: Tagjai vagyunk a Közép-Magyarországi Folklór Szövetségnek és a Zagyvaság Egyesületnek. Köszönettel tartozok az alapítónak, Ujváry Gábornak és a kuratórium tagjainak, a szülői támogatóknak és az 1%-ot felajánlóknak, hogy lehetőséget adtak nekünk ahhoz, hogy a település kulturális életét színesíthessük. Kérjük adójának 1%-ával továbbra is támogasson bennünket! Adószámunk: 18589018-1-10 Kepesné Tóth Katalin kuratóriumi elnök

CSSP -Néptánc-2018-0144 beszámolója

CSSP -Néptánc-2018-0144 beszámolója – Melléklet

CSSP -Néptánc-2018-0144 beszámolója – Számlaösszesítő

Alapítványi beszámoló 2015

Alapítványi elszámolás 2015

Megszakítás