Szálláshely

A szálláshely-szolgáltatásról

Alapja a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

12. § (1) A szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyek nyilvántartása (a továbbiakban: szálláshely-nyilvántartás)- a Szolgtv. 26. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott adatokon túl - tartalmazza: a) a szálláshely címét, helyrajzi számát,

b) a szálláshely elnevezését,

c) a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,

d) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység típusának megjelölését,

e) a szálláshely befogadóképességét a 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatok alapján,

f) a szálláshely-üzemeltetési engedély számát és az engedély kiadásának dátumát,

g) a szálláshely ideiglenes bezárásának tényét és időtartamát,

h) a szálláshely megszűnésének időpontját és a megszűnés okát.

(2) A jegyző az általa vezetett nyilvántartás valamennyi adatát közzéteszi az interneten.

Megszakítás