Polgármesteri Hivatal

Cím: 3016 Boldog, Kossuth u. 8.

Telefon: 37/355-022

Fax: 37/355-021

E-mail: polgarmester@boldog.hu

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: Délelött 8.00 - 12.00-ig, Délután 13.00 - 17.00-ig

Kedd 13.00 - 15.30-ig

Szerda 8.00 - 12.00-ig

Csütörtök 13.00 - 15.30-ig

Pénteken nincs ügyfélfogadás!

 

Önkormányzat

Polgármester: Laczkó Roland

Alpolgármester: Zsíros István

Jegyző: Katonáné Fülöp Gabriella

Képviselőtestület:

 • Fülöp József
 • Püspöki Istvánné
 • Tábori László Miklós
 • Tóth Éva
 • Zsíros István
 • Vancsikné Tóth Szilvia

Bizottságok:

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

 • Tóth Éva elnök
 • Zsíros István
 • Fülöp József

Külső tagok:

 • Zsíros József
 • Petrovics Gábor

Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

 • Tábori László Miklós elnök
 • Püspöki Istvánné
 • Vancsikné Tóth Szilvia

Külső tagok:

 • Kurják Istvánné
 • Petrovics Istvánné

 

Munkatervek:

Boldog Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

 

Gazdasági program

Gazdasági program 2007 - 2010 -ig

A gazdasági program melléklete

Rendeletek

Boldog Község Önkormányzata Képviselő - testületének

 

Rendelete: A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közbeszerzés

BOLDOG Község 2012. évi közbeszerzési terve

************

Faluközpont és játszótér építés - szerződés

************

Informatikai modernizációval a hatékonyabb oktatásért Boldogon

 

Jegyzőkönyvek

 

Boldog Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 21-i  üléséről

***

Boldog Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.október 15-én  megtartott alakuló üléséről

***

Boldog Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 03-i  üléséről

***

 

Üvegzseb

NON-PROFIT SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

2005-TŐL 2010-IG 

*********

BOLDOG KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK VÁLASZTÁSOK ELÖTTI BESZÁMOLÓJA

*********

 

KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNYEK

************

Tájékoztató KSH lakossági adatgyűjtésről !

************

Ebzárlat és legeltetési tilalom!

************

Bűnmegelózési hírlevél - Tűzifa vásárlás

************

Tájékoztató egyéni vállalkozók részére!

************

Bűnmegelózési hírlevél

************

Még mindig trükköznek!

************

Ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés - Nyilatkozat

************

Ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés - GYIK

************

Vízgyűjtő gazdálkodás

************

Trükkös tolvajok

************

Szelektív hulladékgyűjtési napok 2015

************

Országos tűzgyújtási tilalom

************

Kéményseprés

***********

Központi orvosi ügyelet

************

Hatvani Albert Schweitzer Kórház - Látogatási idő változás

************

Autóbusz menetrend változás !

************

A  Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
„Szertelen biztonság”
bűnmegelőzési  programjának  keretében pályázatot hirdet !

***********

Katonai toborzás !

************

Bűnmegelızési Hírlevél - Biztonságosabb Internet !

************

Bűnmegelızési Hírlevél - Trükkös lopás !

************

Külföldi munkaválalás veszélyei !

************

Lakossági tájékoztató meterológiai veszélyekről (árvíz, szélvihar, zivatar)!

*************

Rendőrségi toborzó

************

Felhívás önkéntes polgár védelmi szervezetbe, települési mentőcsoportba való jelentkezésre!

************

Bűnmegelızési Hírlevél

************

Lakossági tájékoztató a téli rendkívüli időjárásra történő felkészülés legfontosabb szabályairól

************

A Nemzeti Innovációs Hivatal tájékoztatója

***********

Hidrometeorológiai tájékoztató és előrejelzés a KDVVIZIG területére

*************

Kéménytüzek elkerülése, CO mérgezések megelőzése

************

Közegészségügyi tanácsok a hőhullámok hatásainak enyhítésére

************

Közegészségügyi tanácsok a napsugárzás káros hatásainak megelőzésére

************

Lakossági tájékoztató nyári meterológiai veszélyekről !

************

Kéményseprő - TÜZKÉV tájékoztató

***********

Orvosi Ügyelet - Mentők, Lakossági tájékoztató!

************

Kormányablak kialakítása

*************

TŰZGYÚJTÁSI tilalom elrendelése erdőterületen

************

TÁJÉKOZTATÓ A VESZÉLYHELYZETI ÉRTESÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL

************

Bűnmegelőzési Hírlevél

************

Szövegdoboz:

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tájékoztatója: árvíz, belvíz elleni védekezésre való felkészülés.

 

 

************

Nevelőszülő kerestetik

************

Gyermekmentő inkubátor Hatvanban

************

A Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója

***********

Hasznos tánácsok kánikula idején idősek részére

Hasznos tánácsok kánikula idején fiatalok számára

Hasznos tánácsok kánikula idején fiatal anyukák és kisgyermekek számára

Közegészségügyi tanácsok a napsugárzás káros hatásainak megelőzésére

***********

Lakosság tájékoztató a nyári meterológiai veszélyekről

***********

Falugazdász ügyfélfogadás

**********

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagdíjbevallás

**********

Avarégetés

**********

Televízió - digitális átállás

**********

Ebtartással kapcsolatos tájékoztató

***********

Iskolai körzet határok

***********

Ebtartók figyelemébe

**********

Vízelvezető árkok, átereszek karbantartása!

**********

Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

**********

NYILVÁNTARTÁS

a szálláshely-szolgáltatásról

Alapja a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

12. § (1) A szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyek nyilvántartása (a továbbiakban: szálláshely-nyilvántartás)- a Szolgtv. 26. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott adatokon túl - tartalmazza: a) a szálláshely címét, helyrajzi számát,

b) a szálláshely elnevezését,

c) a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,

d) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység típusának megjelölését,

e) a szálláshely befogadóképességét a 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatok alapján,

f) a szálláshely-üzemeltetési engedély számát és az engedély kiadásának dátumát,

g) a szálláshely ideiglenes bezárásának tényét és időtartamát,

h) a szálláshely megszűnésének időpontját és a megszűnés okát.

(2) A jegyző az általa vezetett nyilvántartás valamennyi adatát közzéteszi az interneten.

a kereskedőkről és üzletekről

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről előírása alapján:

6. § (1) A kereskedő a - 2005. évi CLXIV. törvény-a kereskedelemről, 3. § (1) bekezdése szerinti - bejelentésének az 1. melléklet A) pontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A bejelentésről a jegyző a 2. melléklet A) pontjában meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

 

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról előírása alapján:


4/B. § (1)A helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándékot a fenntartónak a piac helye szerint illetékes települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnél kell bejelentenie.
(2) A fenntartónak a helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló bejelentése - a Szolgtv.-ben meghatározottakon túl - tartalmazza:
a) a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
b) a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, vagy bírósági nyilvántartásba vételi számát,
c) az üzemeltető nevét, címét, székhelyét,
d) elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
e) a helyi termelői piac címét, helyrajzi számát,
f) a területhasználatának jogcímét,
g) a piac nyitva tartási idejét.
(3) A jegyző a helyi termelői piacot nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános. A jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján - amennyiben azzal az önkormányzat rendelkezik - közzéteszi.