Csicsergő Óvoda

Az Óvoda 1941-ben épült, bikaistállóként szolgált. Óvodai célra 1963-ban alakították át. A legjelentősebb fejlesztés 1975-ben történt,ekkor lett 3 csoportos óvoda.1987 óta működik 4 csoporttal.

A boldogi óvoda 2008. szeptemberétől vette fel a Csicsergő Óvoda nevet. A Csicsergő név egyaránt utal az óvodás gyermek sajátosságaira, a vidámságra, a mozgás és tanulás örömére, a természet szeretetére, a népi hagyományok ápolására, a nyelvi kommunikáció fejlesztésére, az otthonos fészekre és az odaadó gondoskodásra, amely biztosítja a boldog gyermekéveket.

A névfelvétellel egy időben óvodánk nevelési programját is módosítottuk. Az óvodai nevelés sajátos feladatai közé került a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése, valamint a kizárólag magyar nyelven folyó nemzeti etnikai kisebbségi nevelés.

2009.októberétől a Csicsegő Óvoda két épületben kezdte meg  működését! Az "A" épületben 3 csopot ,a "B"épületben két csoport tevékenykedik.

Óvodavezető: Zsírosné Őszi Katalin

Óvodavezetőhelyettes: Kovácsné Kepes Judit

Óvoda "B" épület

A folyamatos 110% -os kihasználtság miatt szükségessé vált az óvoda bővítése.

A legalkalmasabbnak találták a régi napközi épületének a felújítását ,az épületen belül két óvodai csoport kialakítását.

 

Megszakítás