Csicsergő Óvoda 

Az Óvoda 1941-ben épült, bikaistállóként szolgált. Óvodai célra 1963-ban alakították át.
A legjelentősebb fejlesztés 1975-ben történt,ekkor lett 3 csoportos óvoda.1987 óta működik 4 csoporttal.
 
 
 
 
A boldogi óvoda 2008. szeptemberétől vette fel a Csicsergő Óvoda nevet. A Csicsergő név egyaránt utal az óvodás gyermek sajátosságaira, a vidámságra, a mozgás és tanulás örömére, a természet szeretetére, a népi hagyományok ápolására, a nyelvi kommunikáció fejlesztésére, az otthonos fészekre és az odaadó gondoskodásra, amely biztosítja a boldog gyermekéveket.
 
A névfelvétellel egy időben óvodánk nevelési programját is módosítottuk. Az óvodai nevelés sajátos feladatai közé került a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése, valamint a kizárólag magyar nyelven folyó nemzeti etnikai kisebbségi nevelés.
 
2009.októberétől a Csicsegő Óvoda két épületben kezdte meg  működését! Az "A" épületben 3 csopot ,a "B"épületben két csoport tevékenykedik.
 
 
Óvodavezető: Zsírosné Őszi Katalin
 
Óvodavezetőhelyettes: Kovácsné Kepes Judit
 

Óvodás büszkeségeink a sportban